Medins Havs och Vattenkonsulter logotype

Ingrid Hårding

Verksamhetsansvarig plankton – Sötvattens miljö

Några av mina kollegor