Medins Havs och Vattenkonsulter logotype

Karin Johansson

Specialist sötvattensekologi – Sötvattens miljö

Några av mina kollegor